Ekonomikas tulkojumi

Ekonomikas tekstu tulkošana

Ekonomikas tekstu tulkošana

Ekonomikas tekstu tulkošana ir diezgan grūta pat cilvēkam ir teicamām svešvalodas prasmēm. Ekonomikas ievirzes teksti satur neskaitāmus jaunvārdus un akronīmus, kas ir saprotami tikai cilvēkiem ar darba pieredzi ekonomikas institūcijās vai noteiktos amatos. Turklāt burtiski pārtulkots teksts bieži vien izkropļo oriģinālā dokumenta sākotnējo jēgu.

Ja arī jums ir problēmas ar ekonomikas dokumentu tulkošanu, vai tie būtu dažādi bankas dokumenti vai finanšu un ekonomikas gada pārskati, nekavējoties vērsieties pēc palīdzības tulkojumu birojā „Gramhost”.
Mūsu uzņēmumā sekmīgi strādā pieredzējuši tulki, kas ilgu laiku ir darbojušies ekonomikas un finanšu institūcijās un tāpēc pārzina ekonomikas jomā izmantotās terminoloģijas un leksikas īpatnības.
Mēs uzņemamies jebkādas sarežģītības dokumentācijas tulkošanu. Ja nepieciešams, ekonomikas dokumentācijas tulkošanā iespējams iesaistīt veselu speciālistu grupu, tādējādi ievērojami saīsinot darba izpildes termiņu.

Mūsu darbinieku kompetence un daudzie viņu veiksmīgi veiktie ekonomikas tekstu tulkojumi runā paši par sevi.