Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne

Z tłumaczeniami dokumentacji technicznej często związane są pewne trudności. Tłumaczenie techniczne wymaga od tłumacza szczególnych kwalifikacji i wiedzy, niezbędnej w tej lub innej działalności o profilu technicznym. W rezultacie samodzielne tłumaczenie instrukcji lub dokumentów staje się niekiedy pracą ponad siły.

Biuro tłumaczeń Gramhost świadczy usługi w zakresie tłumaczeń technicznych różnego rodzaju dokumentów o każdym stopniu trudności, czy są to proste instrukcje użytkowania urządzeń technicznych czy literatura naukowo – techniczna. Wśród naszej kadry są specjaliści różnych kategorii, mający wyższe wykształcenie techniczne i doświadczenie w pracy w przemyśle, a także w branży motoryzacyjnej i przemyśle wysokich technologii.
Oprócz tego każdy z nich znakomicie włada językiem obcym na poziomie rodzimego użytkownika języka i legitymuje się znajomością specjalnej leksyki technicznej, co pozwala mówić o wysokiej jakości tłumaczonych przez naszą firmę tekstów technicznych.

Niezależnie od stopnia trudności tekstu źródłowego praca nad tłumaczeniem technicznym będzie wykonana maksymalnie szybko, a dokładna korekta tekstu po zakończeniu tłumaczenia jest gwarancją najwyższej dokładności efektu końcowego.